64

KODUJĄCYCH

8

ILOŚĆ KURSÓW

Postęp i rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że znaczącą rolę na rynku pracy pełnią osoby o kompetencjach z zakresu informatyki. Już dziś w Polsce brakuje ok. 50 tys. wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, natomiast w całej Unii Europejskiej aż 900 000 tys. Nie zatrzymamy postępu dlatego też musimy aktywnie włączyć się w edukację informatyczną najmłodszych.

Już od kilku lat informatyka jest przedmiotem obowiązkowym w szkole podstawowej, jednak praktyka szkolna jeszcze nie wypracowała dobrych wzorców prowadzenia zajęć, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwszy etap edukacyjny - klasy 1-3. Co więcej, wydaje się, że aktualne programy zajęć i podręczniki nie nadążają za rozwojem technologii i umiejętnościami uczniów. Tematyka zajęć w klasach 1-3 koncentruje się na rysowaniu czy korzystaniu z edytora tekstu. Umiejętności te są szybko przyswajane przez uczniów, proponowane ćwiczenia w posługiwaniu się myszką czy rysowaniu prostych elementów szybko się nudzą i pojawia się konieczność wprowadzania tematów bardziej zaawansowanych a jednocześnie dostosowanych do wieku uczniów i odpowiednio atrakcyjnych.

Podobnie w klasach 4-6 większość zajęć poświęcona jest edytorowi tekstu, tworzeniu prezentacji czy tworzeniu grafiki rastrowej.

Propozycja nowej podstawy programowej z informatyki wprowadza do szkoły naukę programowania i to już od najmłodszych klas. Propozycja jest ambitna, jednak w polskiej, i nie tylko, praktyce szkolnej brak jest szerszych doświadczeń z realizacji tego typu zajęć obowiązkowych dla wszystkich uczniów. Większość doświadczeń pochodzi z zajęć pozalekcyjnych, na które serdecznie ZAPRASZAMY.

Dzieci w wieku szkolnym wykazują bardzo duże zainteresowanie komputerami i tabletami. My nauczymy je, jak mądrze z nich korzystać.

Nasze cele to:

checkbox

Nasze ZAbawy

Wprowadzenie w świat języka programowania poprzez zabawę.

 

Rozwijanie analitycznego i logicznego myślenia oraz precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów.

 

Trenowanie umiejętności rozwiązywania problemów - myślenie komputacyjne.

 

Nauka algorytmicznego podejścia do zadań.

 

Odpowiedzialne i pożyteczne wykorzystywanie tableta lub laptopa do celów edukacyjnych.

 

Nauka współpracy z innymi.

Zabawy z dziećmi
Programowanie dla dzieci od 6 do 12 lat

O nas

Logo Dzieciaki Kodują
Link do strony Dzieciaki Kodują na Facebook

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

Logo dzieciakikoduja